Domvast Makelaars
Domvast Makelaars

Verhuurmakelaar
Regio
Utrecht & Maarssen

Snelle en goede verhuur van woningen

Uw verhuurmakelaar

Domvast bemiddelt in de verhuur en verzorgt het beheer van woon- en bedrijfsruimtes. Dankzij ons grote netwerk hebben wij een gevarieerd aanbod voor student tot gezin en van studentenkamer tot een vrijstaande woning. Onze professionele verhuurmakelaars zijn bekend in de regio en kunnen dan ook snel reageren.

Het vinden van een betrouwbare huurder is erg belangrijk. Daarom controleren wij op o.a. op kredietwaardigheid, antecedenten en (internationale) legitimatiebewijzen. Veilig en ontzorgd verhuren is waar Domvast voor staat. Wij maken dan ook huurovereenkomsten op maat.

Als vastgoedbeheerder in de regio Utrecht hebben wij een regionale dekking door middel van 2 lokale kantoren: zo zijn we altijd bij u en uw object in de buurt. Financieel beheer of compleet beheer, wij helpen u waar u zich het prettigst bij voelt. Uw belegging is bij ons in vertrouwde en veilige handen.

Het vinden, analyseren en aankopen van het meest geschikte beleggingsobject voor uw beleggings portefeuille is wat wij dagelijks doen en waarbij wij u graag ondersteunen.

 

Verhuur uw woning

  • Op kort termijn uw woning verhuurd
  • Verzekerd van gescreende huurders
  • Commercieel-, financieel-, technische beheer
  • Betrokken en persoonlijk contact
  • 24/7 bereikbaar voor huurders en verhuurders
  • Ervaren in zowel technisch als financieel beheer
  • Eigen technische dienst
  • Proactief debiteurenbeheer

Verhuur via Domvast

Domvast makelaars is de Utrechtse verhuurmakelaar

Bent u eigenaar of vastgoedbelegger en wilt u uw woning verhuren of te koop staande woning verhuren op basis van de Leegstandswet? Dan bent u bij ons aan het juiste adres! Diverse eigenaren en beleggers hebben ons al ingeschakeld om hun woningen te verhuren aan de door ons gecontroleerde kandidaten.

 

Snelle en goede verhuur van woningen

Wij beschikken over een groot bestand met potentiele huurders die allen zijn gecontroleerd en door middel van ons grote netwerk is uw woning binnen korte tijd verhuurd. Wij screenen op antecedenten, identiteit en kredietwaardigheid. Wij streven ernaar om uw woning binnen zeer korte periode te hebben verhuurd. Wij plannen een inspectie, zijn aanwezig bij de daadwerkelijke sleuteloverdracht en regelen uiteraard het contract voor beide partijen.

 

Actieve marketing

Om uw woning zo snel mogelijk verhuurd te hebben plaatsen wij de advertentie van uw woning op diverse bekende verhuursites. Wij zorgen ook voor de foto’s en een duidelijke omschrijving van uw woning zodat we zeker weten dat uw woning goed opvalt. Meer dan 7000 zoekers in ons datasysteem ontvangen dagelijks het nieuwe aanbod.

 

Vastgoedbeheer

U kunt bij Domvast makelaars ook uw woning laten beheren. Wij bieden de mogelijkheid tot technisch en financieel vastgoedbeheer. Zo helpen wij bij het oplossen van technische problemen, plannen van groot onderhoud en innen wij indien gewenst voor u de huur. Al de huurstromen lopen via onze eigen Domvast beheer derdengelden. Hierdoor bent u altijd verzekerd van het feit dat u de huur en borg ontvangt.

 

Huurprijs berekenen

Benieuwd naar de huurprijs voor uw woning, kamer of appartement?

 

Bepalen huurprijs

In de geliberaliseerde huurmarkt zijn huurder en verhuurder in beginsel vrij om een huurprijs overeen te komen. Deze vrijheid wordt in de wet echter beperkt door bepalingen, veelal ter bescherming van de huurder. Dit betekent onder andere dat de huurder de kale huurprijs en de servicekosten door de huurcommissie kan laten toetsen.

De berekening door onze huurprijscalculatie is maar een indicatie. De huurprijs kan hoger uitvallen als uw woning zich bevindt in schaarste gebieden in de grote steden of bij objecten die in uitstekende staat verkregen en op een fraaie locatie liggen. Maar het kan ook zijn dat uw daadwerkelijke huurprijs lager ligt dan de uitkomst van de huurprijsberekening.

 

Tijdelijke verhuur: Leegstandwet

Wilt u uw huis tijdelijk verhuren onder de Leegstandwet? Uw koopwoning tijdelijk verhuren brengt veel voordelen met zich mee. Neem contact met ons en wij helpen u graag verder!

Gaat de verkoop van uw woning niet geheel zoals u het had verwacht? Staat uw woning te koop, maar u bent u hier zelf niet meer woonachtig? Denkt u erover om uw woning te verhuren? Uw woning tijdelijk verhuren heeft veel voordelen en wel bespaar op uw dubbele lasten en zorg voor tijdelijke bewoning door een uitvoerig door ons gecontroleerde huurder. Wij van Domvast makelaars hebben ruime ervaring met de zogenaamde overbruggingsverhuur op basis van de Leegstandwet. Wij bieden u hulp bij de aanvraag van de vergunning bij uw gemeente en het aanvragen van de goedkeuring bij uw bank. Schroom niet om contact met ons op om uw mogelijkheden te bespreken.

 

Je huis verhuren voor bepaalde tijd

In Nederland is de bescherming van huurders goed geregeld. De huurder ontleent zijn of haar rechten aan het Burgerlijk Wetboek. Dat houdt in dat het voor de verhuurder in beginsel niet makkelijk is om eenzijdig een huurovereenkomst op te zeggen. Toch zijn er bij het verhuren voor bepaalde tijd constructies binnen bereik waarbij dit goed geregeld is. De verschillende varianten kunnen alleen maar gekozen worden wanneer er voldaan wordt aan de vooraf gestelde voorwaarden. Het hieraan voldoen is van groot belang aangezien de overeenkomst anders als niet rechtsgeldig bestempeld kan worden, en hierdoor wordt deze gezien als een huurcontract voor onbepaalde tijd. Dus ook als het contract wordt getekend, is de huurbescherming van de huurder niet per definitie vermeden enkel doordat er het woordje ‘tijdelijk’ in staat. Los daarvan zal het altijd moeten gaan om legale verhuur.

 

Legale mogelijkheden van verhuur voor bepaalde tijd

Leegstandwet / U verhuurt uw te koop staande woning tijdelijk
Dringend eigen gebruik of de diplomatenclausule / U heeft de woning zelf (dringend) nodig of u wilt de woning renoveren of slopen
Tijdelijke huurovereenkomst / U sluit met inachtneming van bepaalde voorwaarden een tijdelijke huurovereenkomst voor de duur van twee (zelfstandige woonruimte) of vijf (onzelfstandige woonruimte) jaar
Verhuur via de Leegstandwet

Bij tijdelijke (ver)huur op grond van de Leegstandwet zijn de huurbeschermingsbepalingen uit het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing. De verhuurder en de verhuurde woonruimte moeten voor de toepasselijkheid van de Leegstandwet wel aan bepaalde vereisten voldoen.

Zo moet de verhuurder een vergunning voor verhuur op basis van de Leegstandwet aanvragen, welke vergunning tevens (inhoudelijk) in de schriftelijke huurovereenkomst moet worden vermeld. Deze vergunning geldt afhankelijk van het type woonruimte voor hoogstens twee dan wel vijf jaar en kan slechts beperkt worden verlengd. De huurovereenkomst op grond van de Leegstandwet eindigt automatisch als de vergunning is verlopen.

Verhuur op grond van de Leegstandwet is slechts voor bepaalde typen woonruimten toegestaan. Afhankelijk van het type woonruimte moet de huurovereenkomst voor ten minste drie dan wel zes maanden worden aangegaan. Daarbij geldt – wederom afhankelijk van het type woonruimte – voor u een opzegtermijn van minimaal 1 maand. Dit betekent concreet dat u in ieder geval na drie maanden het contract mag opzeggen. Na de opzegtermijn is uw woning dan weer vrij. Voor de huurder is de opzegtermijn maximaal één maand. Wij van Domvast makelaars helpen u graag met onder andere het aanvragen van een vergunning voor verhuur op grond van de Leegstandwet en het opstellen van het contract dat aan de bijzondere eisen van deze wet voldoet. Het tijdelijk verhuren van uw woning met als doel om er uiteindelijk zelf weer in te trekken.

 

Dringend eigen gebruik

Het terugverlangen van uw woning staat juridisch bekend onder het begrip ‘dringend eigen gebruik’. Onder bepaalde omstandigheden kan het echter ook raadzaam zijn om van tevoren afspraken te maken over het eigen gebruik na afloop van de huurtermijn. Dit is algemeen bekend als de ‘diplomatenclausule’.

De diplomatenclausule maakt het mogelijk dat de huurder na afloop van de huurtermijn de woning moet verlaten zodat de verhuurder daar zelf weer in kan trekken. Met betrekking tot de diplomatenclausule moet het contract dat u laat opstellen aan een aantal voorwaarden voldoen. Er is geen standaard contract op de markt dat u zo kunt gebruiken, elke verhuursituatie is immers verschillend. Domvast makelaars heeft ervaring met dergelijke constructies en kan u daarbij adviseren en faciliteren.

 

Tijdelijke huurovereenkomst

Het is mogelijk een tijdelijke huurovereenkomst aan te gaan. In tegenstelling tot het ‘oude’ systeem, blijven deze huurovereenkomsten niet doorlopen nadat de daarvoor bepaalde tijd is verstreken. De tijdelijke huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte kan voor maximaal twee jaren worden aangegaan, terwijl voor onzelfstandige woonruimte een maximale duur van vijf jaren geldt.

Voor de tijdelijke huurovereenkomst gelden een aantal bijzonder regels. Zo moet de verhuurder de huurder niet eerder dan drie maanden, maar uiterlijk één maand voor het verstrijken van de bepaalde tijd informeren over de dag waarop de huur eindigt. Als de verhuurder niet aan deze verplichting voldoet, ontstaat een ‘gewone’ huurovereenkomst en is dus de volledige huurbescherming van toepassing. Domvast makelaars is op de hoogte van de laatste wetswijzigingen en bijzondere vereisten voor de tijdelijke huurovereenkomst en kan u daarin uitstekend adviseren.

 

Opzeggen

Ook een huurovereenkomst voor bepaalde tijd dient door middel van een aangetekend schrijven of mail opgezegd te worden. De opzegtermijn is afhankelijk van het type huurovereenkomst en de duur daarvan. Vermeld dan ook duidelijk de reden van de opzegging. Vraag de huurder om binnen 2 weken schriftelijk of per mail te bevestigen dat hij met de opzegging instemt.

 

Vereisten

Het contract moet voldoen aan een aantal bepalingen:

Bij gebruik van de diplomatenclausule dient in het contract vermeld te worden dat u de woning aan het eind van de huurperiode zelf weer wilt betrekken;
Er moet vermeld worden dat de gehuurde woning na afloop van de huurperiode dient te worden verlaten;
Er moet vermeld worden dat huurder de woning schoon en leeg overdraagt en de sleutels weer ter beschikking van de verhuurder stelt.
Wilt u uw huis tijdelijk verhuren? Meld dit op tijd bij uw verzekeraar. Ook heeft het tijdelijk verhuren van uw woning vrijwel altijd fiscale consequenties. Informeer bij de Belastingdienst of een financieel adviseur wat in uw situatie de mogelijke consequenties kunnen zijn.

Onderhuur

Uw huurder verhuurt de woning zonder uw toestemming door aan één of meerdere personen. De gevolgen kunnen zijn: over bewoning, overlast, verloedering van de woning en het kan leiden tot brandgevaarlijke situaties; kortom u bent de controle over uw woning kwijt.

Kraak

Uw pand staat langere tijd leeg en wordt plots bewoond door personen die u niet kent. Hoe krijgt u uw pand weer terug? En als u uiteindelijk weer beschikking over het pand terugkrijgt is er vaak sprake van schade. Wij helpen u bij de uitzetting en het verhalen van de schade.

Over bewoning

Uw huurders nemen meerdere mensen in huis waardoor er meer personen in de woning wonen dan er volgens de bestemming van de gemeente mogen en kunnen wonen. U kunt last krijgen met de gemeente en er is een verhoogd brandgevaar, overlast en de woning verloedert.

 

Hennepteelt

Uw huurder gebruikt de woning voor het telen van hennep of het verwerken van de oogst (knipperij en/of drogerij). Vaak wordt stroom illegaal afgetapt waardoor er ernstig brandgevaar kan ontstaan. De gevolgen voor u als verhuurder zijn: grote schade aan de woning en u kan als eigenaar van de woning aangemerkt worden als verdachte of betrokkene bij de hennepteelt met alle financiële gevolgen van dien en een forse naheffing van het energiebedrijf ontvangen.

 

Overlast

Vanuit uw verhuurde woning wordt veel overlast veroorzaakt; bijvoorbeeld er wordt drugs verhandeld vanuit uw pand, geluidsoverlast en burenoverlast.

 

Voor en eindinspectie

 

Check out van de woning

Wilt u uw woning verhuren? Dan is het is verstandig om een voor- en eindinspectie van de woonruimte te laten verrichten en foto’s te maken van de begin- en eindsituatie.

Dit voorkomt op een later tijdstip een eventuele discussie dit omdat u als verhuurder zwart op wit heeft staan in welke staat de woning verkeerde aan het begin van de huurperiode. De huurder is namelijk verplicht om de woning op te leveren in dezelfde staat als dat hij de woning verkregen heeft. Als verhuurder heeft u namelijk het bewijs dat eventuele schades bij de beginoplevering niet aanwezig waren. Alleen met een volledig inspectierapport kunt u inhoudingen doen op de borgsom.

Domvast makelaars heeft ruime ervaring met de voor- en eindinspecties van woonruimten. Wij werken met een uitgebreide opnameapp, maken diverse foto’s, noteren de meterstanden het aantal sleutels dat aanwezig dient te zijn en controleren we of alle apparatuur goed functioneert. Wij willen namelijk dat u probleemloos verhuurt.

Stappenplan

Inventariseren

Wat zijn uw toekomstige woonwensen? Zoekt u een woning in het centrum of juist in een groene omgeving? Woont u graag in de buurt van winkels, supermarkten en scholen of liever dicht bij sportvoorzieningen? In een persoonlijk gesprek kijken we wat uw woonwensen zijn en welke zoekopdracht daar het beste bij past. Type woning, locatie en woonoppervlakte zijn slechts enkele zaken die we vooraf met elkaar bespreken. We gaan ook in op uw financiële mogelijkheden, zodat we heel gericht kunnen zoeken.

Woonadvies

Wij geven een realistisch woonadvies gebaseerd op de huidige woningmarkt. Wat speelt zich landelijk en regionaal af op het gebied van wonen? Welke politieke en gemeentelijke ontwikkelingen en andere randvoorwaarden zijn van invloed op de prijsstelling van woningen? Zo geven we een woonadvies geheel op maat.

Zoeken naar geschikte woningen

Elke dag worden we als eersten op de hoogte gesteld van het nieuwe woonaanbod. Soms al voordat dit online zichtbaar is op websites als Funda. Binnen ons eigen netwerk en die van collega-makelaars zoeken we naar geschikte woningen. We selecteren alleen woningen die uw woonwensen geheel of zoveel mogelijk benaderen. Door deze doelgerichte aanpak voorkomen we teleurstellingen en onnodige bezichtigingen.

Begeleiden van bezichtigingen

Samen met u maken we een selectie van interessante woningen en maken voor u afspraken om deze woningen samen te gaan bekijken. Voor de bezichtigingen nemen we ruimschoots de tijd. Aan de hand van onze checklist zien wij geen detail over het hoofd.

Marktanalyse

Heeft u een woning gevonden, dan voeren we een marktanalyse uit. We beoordelen onder meer de erfdienstbaarheden, kettingbedingen en eventuele VvE-voorwaarden en bespreken dat met u. Dankzij onze marktkennis en ervaring komen we tot een scherpe marktconforme prijs.

Onderhandelingen

Is de woning helemaal naar wens, dan starten we de onderhandelingen. Er zijn diverse strategieën mogelijk. Welke de juiste is, hangt onder meer af van het aanbod in de omgeving en van recente ontwikkelingen. Wij hanteren voor u een onderhandelingsstrategie waarmee we zo gunstig mogelijke aankoopvoorwaarden realiseren.

Onderzoek en check woning

Indien nodig en in overleg met u vragen we een bouwtechnische keuring en taxatie aan, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Daarnaast controleren we alles wat bij de overdracht van een woning komt kijken.

Notaris en nazorg

Wij onderzoeken alle juridische en financiële aspecten van de woning en adviseren u hierover. Ook controleren we de koopakte en alle bijbehorende documenten. Wenst u voorafgaand aan de overdracht een inspectie? Dan regelen we dat. Daarnaast begeleiden we het transport van de woning bij de notaris. Heeft u na de overdracht behoefte aan hulp of advies, dan kunt u rekenen op de deskundigheid van Domvast.